Over ons | Meer Democratie
Over ons

Over ons

Meer Democratie is een nieuwe beweging die alle Nederlanders meer zeggenschap wil geven in de politiek en de maatschappij. Wij zetten ons in voor een bloeiende democratie omdat dit rechtvaardiger, productiever en gewoon leuker is.

Wie wij zijn

De initiatiefnemers van Meer Democratie zijn (hierboven van links naar rechts) Niesco Dubbelboer, Eisse Kalk, Arjen Nijeboer, Erik Bout en Matthijs Pontier. Samen met Hans Idink en Thijs Vos vormen zij het kernteam. Daarnaast is een groeiend aantal van ca. 40 vrijwilligers actief bij Meer Democratie. We stellen hen hier aan u voor

Onze doelen

Meer Democratie voert acties voor o.a.:

  • invoering van bindende correctieve referenda en volksinitiatieven zoals in Zwitserland, zodat burgers het laatste woord kunnen hebben
  • invoering van de gekozen burgemeester, Commissaris van de Koning en premier
  • openstelling van alle functies in het openbaar bestuur voor niet-partijleden (momenteel gaat het grootste deel van de banen naar partijleden en dit is in strijd met art. 3 van de Grondwet)
  • burgervriendelijke spelregels voor petities en burgerinitiatieven
  • invoering van een eerlijker kiesstelsel, zodat volksvertegenwoordigers daadwerkelijk weer een eigen achterban van burgers vertegenwoordigen in plaats van partijen c.q. hun handjevol leiders.
  • meer ruimte en rechten voor burgers om ideële initiatieven te nemen in de publieke sfeer
  • meer informatierechten voor burgers
  • verregaande hervorming van de Europese Unie

Lees meer op onze pagina Campagnes.

ANBI-status

Meer Democratie heeft de ANBI-status waardoor ui giften aan Meer Democratie kunt aftrekken van de inkomstenbelasting (klik hier voor ANBI-informatie).