Campagne voor de direct gekozen burgemeester! | Meer Democratie

Campagne voor de direct gekozen burgemeester!

Meer Democratie is altijd voorstander geweest van de door de bevolking gekozen burgemeester. In november 2018 boekten we een belangrijke overwinning toen de Senaat de grondwettelijke mogelijkheid voor een gekozen burgemeester goedkeurde. Hoe de burgemeester straks gekozen wordt - door de gemeenteraad of door de bevolking - moet nog in een gewone wet worden geregeld.

Een kleine maar grote stap

Het huidige kabinet wil geen initiatief nemen om de gekozen burgemeester in te voeren. Toch is deze grondwetswijziging een grotere stap dan het lijkt. Want nu kan de gekozen burgemeester met een gewone parlementaire meerderheid worden geregeld. Hierdoor kan een kleine parlementaire minderheid deze vernieuwing niet langer blokkeren. En de Tweede Kamer-verkiezingen komen waarschijnlijk sneller dan menigeen denkt...

Voor een direct gekozen burgemeester! 

Meer Democratie is gestart met een politieke lobby om ervoor te zorgen dat de burgers straks direct de burgemeester kunnen kiezen. Een burgemeester is de meest zichtbare vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en neemt beslissingen die directe gevolgen hebben voor burgers. Uit bijna alle opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders zelf de burgemeester wil kiezen. 

Uit buitenlandse ervaringen weten we dat een verkozen burgemeester goed geworteld is in de lokale gemeenschap. Het draagvlak voor de besluiten van die burgemeester is groter. Bovendien versterkt het de rechtstreekse betrokkenheid van de burgers bij het lokale bestuur. En als iedereen het eens lijkt dat de burgemeester een breed draagvlak moet hebben en boven de politieke partijen moet staan, wat is er dan logischer dan hem of haar niet te laten kiezen door diezelfde partijen maar direct door de hele bevolking?

Steun deze campagne!

Draag ook uw steentje bij aan de direct gekozen burgemeester. Doe een éénmalige donatie, of beter nog, steun Meer Democratie met een maandelijkse bijdrage als Vriend. Want democratische vernieuwing is een kwestie van lange adem!