Waarom moeten publieke functies open zijn voor iedereen?

De praktijk van partijpolitieke benoemingen is strijdig met de Grondwet, ze sluit veel kwalitatief hoogstaande personen bij voorbaat uit voor publieke functies, ze leidt tot tunnelvisie en inteeltcultuur bij de overheid en ze ondermijnt het vertrouwen dat Nederlanders in het openbaar bestuur hebben. Lees verder

Hoe benoemingen beter kunnen: ons voorstel

Wij willen de uitzondering uit de Algemene Wet Gelijke Behandeling halen die de partijpolitieke benoemingen mogelijk maakt (art. 5 lid 4). We vragen om de instelling van een onafhankelijke commissie, net als in Engeland, die waakt over de onpartijdigheid en eerlijkheid van alle benoemingen in het openbaar bestuur, de adviesraden en de ambtenarij. Lees verder

Feiten over partijpolitieke benoemingen

Het gros van de burgemeesters, Commissarissen der Koning, leden van adviesraden en ad-hoc commissies, de hogere ambtenaren op de ministeries, bestuurders van de publieke omroepen, wordt partijpolitiek benoemd. Lees verder

Meerderheid Nederlanders tegen partijpolitieke benoemingen

In opdracht van Meer Democratie onderzocht onderzoeksbureau I&O Research meningen van Nederlanders over partijpolitieke benoemingen. 60 procent van de Nederlanders vindt partijpolitieke benoemingen ongewenst. Zeventig procent is voorstander van het Engelse systeem, waarin partijpolitieke benoemingen verboden zijn en een onafhankelijke commissie alle benoemingen bewaakt op onpartijdigheid, eerlijkheid en openheid. Opmerkelijk: er was nauwelijks verschil tussen partijleden en niet-partijleden. Lees verder

Zij zeggen het - citaten over partijpolitieke benoemingen

Politici en wetenschappers vertellen hoe het systeem werkt. Lees verder

Nico Baakman – De nomenklatoera in Nederland

Baakman, politicoloog aan de Universiteit Maastricht, deed jarenlang onderzoek naar de praktijk van partijpolitieke benoemingen. Volgens hem maak je als partijloze nauwelijks nog een kans op een functie als burgemeester, Commissaris van de Koning, lid van één van de honderden adviesraden of topambtenaar op een ministerie. Lees verder

Oberon Nauta – Partijpolitieke benoemingen in het openbaar bestuur

Wij vragen om een systeem van publieke benoemingen zoals in Engeland, waar al in het midden van de 19e eeuw is afgerekend met politieke patronage bij de verdeling van banen in het openbaar bestuur. Bestuurskundige Oberon Nauta schetst hoe dit systeem werkt. Lees verder

Teken hier het burgerinitiatief Stop Partijpolitieke Benoemingen >>>

De campagne Stop Partijpolitieke Benoemingen wordt gesteund door Stichting Democratie en Media.