Niesco Dubbelboer (woordvoerder, campagneleider)

Niesco is onze woordvoerder en campagneleider. Niesco werkt sinds de jaren '80 voor zijn grote passie, democratische vernieuwing, in allerlei rollen, bij de gemeente Amsterdam, in de lokale politiek, als directeur van Stichting Agora Europa, als Kamerlid voor de PvdA (2003-2006) en in allerlei ideeële democratische initiatieven. Democratische vernieuwing was ook zijn vurige passie en mandaat in zijn tijd als Kamerlid (PvdA). Daar is het referendum over de Europese Grondwet (2005), het nationale burgerinitiatief (2006) en de Wet raadgevend referendumwet (2015) uit voortgekomen (de basis voor de referenda over het Oekraine-verdag (2016) en de Wet op de inlichtingendiensten (2018)). Niesco heeft veel ervaring met campagnes (zowel verkiezingen als referenda, lokaal en nationaal) evenals de Haagse kaasstolp. Hij is (mede-)auteur van talloze opiniestukken en inhoudelijke bijdragen.

Sasha Trifkovic (bureau manager) 

Sasha zet zich al vele jaren in voor een mooiere en meer gelijke samenleving, waarin iedereen hun stem kan laten horen en zich deel van een groter geheel voelt. Na 9 jaar bij de Schotse overheid en the Sustainable Development Commission Scotland in Edinburgh kwam Sasha in 2011 naar Amsterdam. Daar heeft ze o.a. bij het Koninklijke Instituut voor de Tropen en het Transnational Institute gewerkt. 

Thijs Vos (onderzoeker)

Thijs doet onderzoek voor Meer Democratie (onder andere naar lokale referenda), schrijft artikelen en webteksten over directe democratie, kiesstelsels, partijprogramma's en over onze campagne-thema's. Thijs is ook erg actief op Twitter en is onze YouTube-editor. Hij studeert politicologie aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd historicus, daarbij onderzocht hij het ontstaan van politieke organisaties in uiteenlopende periodes en plaatsen: van het oude Pompeii tot vroegmodern Polen en van de Nederlandse Republiek tot Frans-Algerije. 

Eisse Kalk (voorzitter)

Eisse is onze old chief. Warm voorstander van directe democratie en echte sociale contracten. Hij houdt bij Meer Democratie de grote lijnen in de gaten, ook qua meerjarenbegroting en campagne-prioriteiten, en stelt de lastige vragen. Eisse heeft een schat aan ervaring als democratische vernieuwer, altijd in een rol waarin hij direct met burgers werkte in burgerinitiatieven, interactieve beleidsvorming, open-planprocessen, bewonersgroepen en instellingen die de relatie tussen burgers en bestuur verbeteren. Hij heeft ook lange bestuurlijke ervaring als directeur van middelgrote maatschappelijke organisaties, waaronder het Instituut voor Publiek en Politiek (nu ProDemos), Stichting Agora Europa (interim) en Werkgroep 2000. Eisse werkte enige tijd in de Verenigde Staten voor de wereldwijde vereniging van lokale overheden. Eisse is voorzitter in ons bestuur.

Erik Bout (secretaris) 

Erik is sinds decennia een warm voorstander van maatschappelijke vernieuwing en werkte als initiator en organisator van burgerparticipatie en evenementen als het Brainwashfestival. Het is altijd weer verrassend hoeveel mensen Erik wel niet kent. HIj is momenteel werkzaam in de filantropie. Erik is secretaris van ons bestuur.

Matthijs Pontier (penningmeester)

Een kenner van allerlei politieke en maatschappelijke thema's, publiceert regelmatig in de media. Matthijs is actief in de Piratenpartij en promoveerde in de kunstmatige intelligentie (AI). Hij is penningmeester in ons bestuur. 

Lara de Brito (bestuurslid)

Journalist en voormalig wethouder (GroenLinks) in Wageningen. Fervente voorstander van directe democratie. In Wageningen werden onder haar leiding al drie keer de coalitieonderhandelingen in het openbaar gedaan.

Hans Idink (ICT)

Onze steun en toeverlaat voor de website en de ICT. Werkt principieel met open source software en is daarin zeer vaardig. Filosoof, weet veel van niet-weten en is actief geweest in diverse kleine partijen.

Arjen Nijeboer (mede-oprichter) 

Arjen is mede-oprichter van Meer Democratie en de expert op het gebied van directe democratie en referenda. Hij is bestuurslid van Democracy International, de partnerorganisatie van Meer Democratie en onderhoudt een wereldwijd netwerk inzake directe democratie. Tevens publiceert hij sinds 20 jaar over democratie, referenda, economie en sociale vraagstukken in de landelijke media, vaktijdschriften en wetenschappelijke periodieken. Met Jos Verhulst schreef hij "Directe democratie: feiten, argumenten en ervaringen omtrent het referendum" (Brussel: Democracy International 2007) dat in 10 talen verschenen is.