Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Maar nu en in de komende tijd concentreren we ons op de volgende campagnes:

Democratie en burgerrechten in coronatijden

Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder fundamentele kritische publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een vleugellam parlement en zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Kort na het begin van de crisis stelden we deze 5 speerpunten voor democratie en burgerrechten in coronatijden.

Meer Democratie voerde succesvol actie voor democratische verbetering van de coronawet - lees hier meer.

Het is belangrijk dat er op de kortst mogelijke termijn een parlementaire enquête komt naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze en eventueel volgende crises. Hiervoor lanceerden we in al in mei 2020 een oproep. U kunt nog steeds tekenen! Wij blijven ons inzetten voor deze parlementaire enquête en zijn ervan overtuigd dat dit vroeger of later gebeuren zal.

Geef ons referendum terug!

In 2018 trok het kabinet Rutte III de referendumwet in, zonder zelfs een referendum over de afschaffing toe te laten. Een grof schandaal! Meer Democratie startte hiertegen 3 rechtszaken. Helaas kozen de rechters steeds partij voor het kabinet. 

Naar aanleiding van het positieve advies van de Staatscommissie Parlementair Stelsel voor invoering van het bindende correctieve referendum, heeft Kamerlid Ronald van Raak (SP) in 2019 een nieuwe grondwetswijziging ingediend. Het gaat om een beperkt voorstel: belangrijke onderwerpen als de grondwet, de begroting, belastingen en internationale verdragen zijn uitgezonderd.

Helemaal onverteerbaar voor ons is de torenhoge uitkomstdrempel voor een geldige uitslag die er op initiatief van de ChristenUnie in is gezet. Hier hebben we hard actie tegen gevoerd: lees hier de afloop daarvan. Na de verkiezingen van maart 2021 zal het voorstel in tweede lezing worden behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Wij houden dit nauwlettend in de gaten!

Ook zijn we hard bezig met de verbetering van het referendum in Amsterdam. In samenwerking met de verantwoordelijke wethouder Groot Wassink en gemeenteambtenaren hebben we een voorstel gemaakt voor een vernieuwend referendumsysteem met een volksinititatief dat daarnaast veel lagere drempels heeft en minder uitzonderingen dan nu het het geval is. 

Lees hier meer!

Eerdere successen

Meer Democratie ging begin 2015 van start, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. Klik hier voor een overzicht van onze successen.

Campagnes