Meer Democratie ging van start in 2015, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor directe zeggenschap voor burgers in de politiek. Daarbij wisten we, samen met anderen, een aantal zaken te realiseren:

Intelligent referendum in Amsterdam

Met steun van een overgrote raadsmeerderheid (alleen VVD stemde tegen) heeft Meer Democratie samen met het college en ambtenaren een nieuwe referendumverordening voor Amsterdam geschreven.

De drempels worden fors verlaagd. Burgers kunnen niet alleen veel meer raadsbesluiten tegenhouden via correctieve referenda dan voorheen maar ook zelf voorstellen indienen om aan een referendum te onderwerpen - of een mengvorm. De raad mag tegenvoorstellen doen tegen burgervoorstellen en tegelijk ter stemming brengen.

Een slimme 3-keuzevraagstelling zorg voor altijd een meerderheid voor één van de opties. Er zijn gelijke financiele middelen voor college en burgerinitatief en gelijke ruimte in de huis-aan-huiskrant. De verordening wordt voor eind 2021 aan de raad voorgelegd.

Een democratischer coronabeleid

Het oorspronkelijke kabinetsvoorstel van de coronawet gaf aan minister De Jonge zo'n beetje een carte blanche om zonder zeggenschap van de Tweede Kamer draconische coronamaatregelen te treffen en de coronawet zonder parlementaire instemming steeds te verlengen.

Meer Democratie voerde actie voor fundamentele democratische verbeteringen. Onze achterban stuurde ruim 14.000 protestemails aan verantwoordelijke Tweede-Kamerleden en dat had effect. De volgende punten werden in de wet veranderd: 

  • De Tweede Kamer moet binnen een week instemmen met alle nieuwe coronamaatregelen, anders vervallen ze alsnog
  • De wet geldt voor slechts 3 maanden en het parlement moet instemmen met elke verlenging van nog eens 3 maanden
  • Geen mogelijkheid voor coronamaatregelen die niet in de wet zijn voorzien
  • Gemeenten krijgen eigen ruimte en gemeenteraden krijgen zeggenschap, ook over het beleid van de veiligheidsregio’s
  • Geen strafblad voor overtreders van coronamaatregelen
  • Geen handhaving door de politie achter de voordeur

Burgerpanels over democratische toekomst Europa

Meer Democratie, Democracy International en buitenlandse zusterorganisaties voerden campagne voor een democratische herstart van de EU.

Voor de Euroverkiezingen van 2019 vroegen we kandidaat Europarlementariers in de hele EU om steun voor gelote burgerpanels over de democratische toekomst van Europa afgesloten met EU-wijde referenda.

In augustus 2019 zegde commissievoorzitter Von der Leyen deze burgerconferenties toe, echter zonder referenda. Deze worden momenteel gehouden, de uitkomsten moeten er liggen in voorjaar 2022.

Grondwetswijziging voor gekozen burgemeester

In november 2018 keurde het parlement definitief de grondwetswijziging goed die de gekozen burgemeester mogelijk maakt.

Hiervoor heeft Meer Democratie zich vanaf het begin ingezet. Nu moet nog bepaald worden hoe de burgemeester gekozen wordt: door de gemeenteraad of door de bevolking. Wij zetten ons in voor de tweede optie.

Nationaal raadgevend referendum

Drie jaar lang konden burgers zelf referenda aanvragen over de meeste wetten en verdragen, als ze daarvoor 300.000 handtekeningen inzamelden. Niesco Dubbelboer (mede-oprichter van Meer Democratie) was als Tweede-Kamerlid mede-indiener van deze referendumwet.

Op basis hiervan zijn 2 nationale referenda gehouden, over het Oekraine-verdrag op 6 april 2016, en de WIV ("sleepwet") op 21 maart 2018.

De afschaffing van de referendumwet door het kabinet-Rutte III in 2018 - slechts besloten op basis van het allereerste referendum - is en blijft een schandaal. Maar de referendumgeest is in Nederland definitief uit de fles. Wij zetten ons in om het referendum zo snel mogelijk terug te krijgen!

Nationaal burgerinitiatief 

Sinds 2006 kunnen 40.000 burgers via een nationaal burgerinitiatief een voorstel in de Tweede Kamer inbrengen. Sindsdien zijn tientallen burgerinitiatieven ingediend. Niesco Dubbelboer nam als Kamerlid het initiatief voor dit instrument.

Europees Burgerinitiatief

In 2012 ging het Europees Burgerinitiatief van start. Hiermee kunnen 1 miljoen burgers een onderwerp op de agenda van de Europese Unie plaatsen. Arjen Nijeboer (mede-oprichter van Meer Democratie) leidde de Nederlandse campagne (onderdeel van een Europa-wijde campagne van onze zusterorganisaties) om het Europees Burgerinitiatief ingevoerd te krijgen.

Referendum Europese Grondwet

Op 1 juni 2005 vond het eerste nationale referendum in de geschiedenis van de moderne Nederlanden plaats, over de Europese Grondwet.

De opkomst was met 63,3 procent ruim twee keer zo hoog als de opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen van 1999. Het referendum heeft een grote en blijvende invloed gehad op de publieke opinie omtrent de EU in Nederland. Arjen Nijeboer leidde de campagne om dit referendum te krijgen, Niesco Dubbelboer was mede-indiener van de wet die tot dit referendum leidde.

Volksinitiatief in Amsterdam

In 2004 werd in Amsterdam een bijzondere vorm van referendum ingevoerd: het volksinitiatief. Hierdoor kunnen burgers niet alleen stemmen over voorgenomen raadbesluiten, maar ook referenda aanvragen over hun eigen voorstellen. Arjen Nijeboer en Niesco Dubbelboer waren de aanvoerders van dit initiatief.