Campagnes | Meer Democratie
Campagnes

Campagnes

Meer Democratie heeft een reeks doelen ter verbetering van de democratie. Maar voorlopig zijn onze prioriteiten: 

Een beter referendum

Het kabinet Rutte III trok de referendumwet in. Maar de referendumgeest is in Nederland voor altijd uit de fles en die gaat er niet in. Met name het "sleepwet"-referendum (over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) van maart 2018 heeft laten zien hoe positief het referendum kan werken. Er was een breed en genuanceerd publiek debat over een belangrijk onderwerp dat anders nauwelijks in de publiciteit was gekomen.

Meer Democratie werkt aan een eigen verbeterde initiatiefwet om ervoor te zorgen burgers snel weer nationale referenda kunnen aanvragen. De terugkeer van het landelijke referendum is een kwestie van tijd. Want de referendumgeest is in Nederland definitief uit de fles!

Now the Citizens! Voor een democratische EU

Met de democratie in Europe is het slecht gesteld. Het democratische gat in de EU is nooit opgelost. De belangrijkste besluiten worden achter gesloten deuren genomen, buiten het bereik van zowel nationale parlementen als het Europarlement. De macht van lobbyisten en ‘special interests’ is te groot. En burgers hebben nauwelijks een stem. Dat moet veranderen! 

Daarom is Meer Democratie rond de Europese verkiezingen van mei 2019 samen met Europese zusterorganisaties de campagne “Now the Citizens!” gestart. Het doel: geef burgers een stem aan het begin en aan het eind bij de vormgeving van een democratisch Europa. Wij willen dat de Europese politici na de verkiezingen via loting samengestelde burgertoppen organiseren in alle EU-lidstaten. Deze werken voorstellen uit hoe een democratische EU eruit kan zien. Alle EU-burgers moeten zich hier in referenda over uit kunnen spreken. Lees meer...

Voor een direct gekozen burgemeester! 

In november 2018 keurde het parlement definitief de grondwetswijziging goed die de gekozen burgemeester mogelijk maakt. Nu moet nog bepaald worden wie de burgemeester straks kiest: de gemeenteraad of de bevolking. Meer Democratie is groot voorstander van het laatste, en is gestart met een lobby hiervoor. 

Een burgemeester is de meest zichtbare vertegenwoordiger van het gemeentebestuur en neemt beslissingen die directe gevolgen hebben voor burgers. Uit bijna alle opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders zelf de burgemeester wil kiezen. Uit buitenlandse ervaringen weten we dat een verkozen burgemeester goed geworteld is in de lokale gemeenschap. Het draagvlak voor de besluiten van die burgemeester is groter. Bovendien versterkt het de rechtstreekse betrokkenheid van de burgers bij het lokale bestuur. En als iedereen het eens lijkt dat de burgemeester een breed draagvlak moet hebben en boven de politieke partijen moet staan, wat is er dan logischer dan hem of haar niet te laten kiezen door diezelfde partijen maar direct door de hele bevolking?

Stop de vriendjespolitiek

Met het burgerinitiatief Stop de Vriendjespolitiek willen wij dat publieke functies worden opengesteld voor iedereen, niet alleen leden van politieke partijen. Teken het burgerinitiatief hier.

Artikel 1 en 3 van de Nederlandse Grondwet stellen dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn en dat discriminatie wegens o.a. politieke gezindheid verboden is. Maar in de praktijk moet je doorgaans lid zijn van een gevestigde politieke partij om burgemeester, Commissaris van de Koning, lid van één van de vele adviescolleges of zelfs een hoge ambtenaar op een ministerie te worden. De politieke partijen hebben speciaal voor publieke benoemingen een uitzondering in de anti-discriminatiewetgeving (de Algemene Wet Gelijke Behandeling) opgenomen. Daardoor hebben burgers geen beroepsmogelijkheid.

Dat is niet alleen onrechtvaardig, het is ook niet verstandig omdat de overheid zo geen gebruik gemaakt van de talenten van het overgrote deel van de bevolking (97,5 procent is geen partijlid!). Dat moet veranderen. Daarom start Meer Democratie een actie voor het schrappen van de uitzondering in de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Deze campagne wordt gesteund door Stichting Democratie en Media.

Eerdere successen

Meer Democratie ging begin 2015 van start, maar haar initiatiefnemers zetten zich al veel langer in voor echte democratie. Klik hier voor een overzicht van onze eerdere successen.