Zonder uw steun kunnen we niets beginnen. Meer Democratie krijgt geen subsidie en fondsen voor democratische vernieuwing zijn er in Nederland nauwelijks. We moeten het hebben van mensen als u. Doe daarom vandaag nog een donatie!

(Wilt of kunt u geen gebruik maken van iDeal, dan kunt u ook een bijdrage overmaken op rekening NL61 RABO 0175 2462 38 t.n.v. Meer Democratie.)

Namens het hele team hartelijk dank!

Mijn gegevens:

Totaalbedrag
Mijn gegevens
Ja, stuur mij email updates van Meer Democratie
Stuur mij alleen de meest essentiele mails