Het coronabeleid van het kabinet heeft grote gevolgen voor de democratie, de grondrechten, de economie en het sociale leven van mensen. Het kwam tot stand zonder noemenswaardige publieke discussie over alternatieven, zonder publicatie van onderliggende documenten en modellen, met een lamgelegd parlement en zonder dat de burgers iets te zeggen hadden.

Er moet een grondig onderzoek komen naar de hele toedracht om lessen te trekken voor deze en een eventuele volgende crisis!

Het zwaarste en effectiefste middel hiervoor is een parlementaire enquête. Iedereen die wordt gevraagd om te getuigen – inclusief kabinetsleden en leden van het Outbreak Management Team – is wettelijk verplicht te verschijnen en staat onder ede.

Teken nu onze oproep:

“Aan de Tweede Kamer:

Wij, de ondertekenaars, vragen met klem om een parlementaire enquête over het coronabeleid op de kortst mogelijke termijn. Burgers moeten hierbij een belangrijke rol krijgen. Er moet onderzocht worden hoe de democratie en de burgerrechten beschermd worden in tijden van crisis, en hoe de burgers het laatste woord kunnen hebben over noodmaatregelen die raken aan onze grondrechten.”

Ik teken de oproep:

Velden met een sterretje* zijn verplicht.

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(0, 0, 255);

p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); }