Meer Democratie en partners starten petitie voor democratische hervorming EU | Meer Democratie

Meer Democratie en partners starten petitie voor democratische hervorming EU

Als onderdeel van de campagne “Now the Citizens!” in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23-26 mei, hebben Meer Democratie en Europese zusterorganisaties een gezamenlijke petitie gestart voor fundamentele democratische hervormingen van de Europese Unie. Iedereen kan de petitie hier tekenen.

Burgers aan zet

 “De democratische problemen van de Europese Unie zijn groot. Over de belangrijkste zaken, zoals de Europese verdragen, wordt achter gesloten deuren besloten. Lobbyisten en deelbelangen hebben teveel macht. De burgers staan machteloos. Er moet verandering komen. En wij vinden dat de burgers daarbij het eerste en het laatste woord moeten hebben”, zegt Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie.

“Wij willen daarom dat er door loting samengestelde burgertoppen worden gehouden over de democratische toekomst van Europa. De uitkomsten moeten voorgelegd worden aan de hele bevolking via referenda”, zegt Dubbelboer.

Kandidatenbevraging 

Naast de petitie worden kandidaten voor het Europees Parlement in heel Europa een belofte gevraagd om zich voor dit doel in te zetten. Inmiddels hebben zo’n 50 – meestal verkiesbare kandidaten – dat gedaan. Ook hebben tot nog toe 60 maatschappelijke organisaties de open brief aan de kandidaten getekend.

Links

 

randomness