Publicaties | Meer Democratie

Publicaties

Hieronder vindt u links naar meer een selectie van publicaties van en interviews met teamleden van Meer Democratie (Niesco Dubbelboer, Arjen Nijeboer en Thijs Vos), evenals publicaties van andere auteurs die direct relevant zijn voor onze campagnes en speerpunten.

Directe democratie en referenda

Afschaffing referendumwet 2018

Stop de vriendjespolitiek

Het lastverbod en het referendum

Oekraine-referendum

Vrijheid van meningsuiting

Buurtrechten

Referendum Europese Grondwet in 2005