Referenduminitiatief gestart over 'Sleepwet' | Meer Democratie

Referenduminitiatief gestart over 'Sleepwet'

Op 21 juli nam de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aan, ook wel ‘Sleepwet’ genoemd. Een wet waarover weinig maatschappelijk debat is geweest maar die wel belangrijke veranderingen brengt. Een groep verontruste Amsterdamse studenten vraagt nu op https://teken.sleepwet.nl een referendum aan. Tot 24 augustus kan men op die site tekenen voor de eerste fase waarbinnen 10.000 handtekeningen moeten worden ingediend.

Wij maken u attent op alle serieuze referenduminitiatieven.  Dit zou er eentje kunnen zijn. Meer Democratie neemt daarbij geen stelling, tenzij het een onderwerp is dat de democratie zelf betreft (zoals het CETA-referendum, dat de democratie ondermijnt). Misschien nog  belangrijker, wij zijn voor veel meer publiek debat rondom belangrijke maatschappelijke kwesties en referenda – of het initiatief daartoe – zijn grote aanjagers daarvan. Daarom schrijven wij dit bericht - om u te informeren.

De nieuwe wet geeft meer bevoegdheden aan de twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD om ook kabelgebonden internet-, data- en telefoongegevens af te tappen en op te slaan. Volgens de voorstanders is het niet meer dan logisch dat de wet wordt aangepast aan de nieuwe technische mogelijkheden. De oude wet werd in 2002 aangenomen en sindsdien zijn de toepassingen voor telecommunicatie sterk ontwikkeld. Deze nieuwe diensten worden ook door b.v. terroristen gebruikt om  te werven. Bovendien wordt het toezicht versterkt, onder andere doordat de minister toestemming moet geven voor onderzoek en analyse van afgetapte informatie.

Volgens de tegenstanders gaan de bevoegdheden echter te ver. Er mag grootschalig en ongericht worden afgeluisterd en de informatie 3 jaar lang opgeslagen. Informatie kan, ook zonder analyse daarvan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Er mag een geheime DNA-databank komen waar elke burger in terecht kan komen. Ook mogen geheime diensten alle geautomatiseerde apparaten hacken tot en met pacemakers aan toe.

Het standpunt van de regering wordt hier verwoordt:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/28/gemoderniseerde-wet-op-de-inlichtingen-en-veiligheidsdiensten-extra-bescherming-veiligheid-en-privacy

Argumenten van de tegenstanders vindt u op hun website:
https://www.sleepwet.nl 

De hele wet vindt u hier:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34588-A.html