Tegelijk met Kamerverkiezingen ook lokale referenda in Leiden, Arnhem, Houten en Grave | Meer Democratie

Tegelijk met Kamerverkiezingen ook lokale referenda in Leiden, Arnhem, Houten en Grave

Tegelijk met de Tweede-Kamerverkiezingen van 15-17 maart 2021 worden er in 4 gemeenten ook lokale referenda gehouden: in Leiden over de herinrichting van een park, in Arnhem over het afvalbeleid, in Houten over woningbouw en in Grave over de gemeentelijke zelfstandigheid.

Leiden: herinrichting Roomburgerpak

In Leiden gaat het referendum over de herinrichting van het Roomburgerpark voor 4,4 miljoen euro waarbij extra hockeyvelden worden aangelegd voor de plaatselijke hockeyvereniging. Tegenstanders van dit plan hebben op grond van de gemeentelijke referendumverordening handtekeningen ingezameld voor een referendum. Zij zijn vooral tegen de vermindering van openbaar groen: er worden 67 bomen voor gekapt. Volgens de gemeente wordt het verlies aan bomen gecompenseerd, o.a. via de aanleg van een ‘tiny forest’. De tegenstanders vinden dat weggegooid geld.

Arnhem: terugdraaien diftar

In Arnhem spreken de burgers zich uit over het in juli vorig jaar ingevoerde nieuwe afvalbeleid, waarbij burgers per zak restafval betalen wanneer ze die met een afvalpas in de vuilcontainers deponeren (diftar). Alleen voor het gescheiden afval (gft, papier, glas enz.) hoeft niet per hoeveelheid te worden betaald. De lokale SP is tegen dit systeem en verzamelde voldoende handtekeningen in voor een referendum op basis van de lokale referendumverordening. Volgens de SP wordt er nu meer afval naast de containers achtergelaten. De gemeente bestrijdt dat maar geeft wel toe dat er nu meer vervuiling rond de containers is. 

Houten: Ruimtelijke Koers

In de Utrechtse gemeente Houten kunnen de inwoners zich in een referendum uitspreken voor of tegen de “Ruimtelijke Koers 2040”: een toekomstplan voor Houten waarin onder meer de bouw van 4800 appartementen, ook in woontorens, is voorzien. Tegenstanders zamelden voldoende handtekeningen voor een referendum in. Zij vrezen dat het dorpse karakter van Houten verloren gaat.

Grave: zelfstandigheid of herindeling? 

De Brabantse gemeente Grave houdt een volksraadpleging over de vraag of de gemeente zelfstandig moet blijven, dan wel aansluiting moet zoeken bij de nieuwe fusiegemeente Land van Cuijk. Deze wordt vanaf 1 januari 2022 gevormd door Boxmeer, Cuijk, Mill, Sint Anthonis en Sint Hubert.

 

randomness