Uitnodiging bijeenkomst lokale democratie Amsterdam-Noord op 23 mei a.s. | Meer Democratie

Uitnodiging bijeenkomst lokale democratie Amsterdam-Noord op 23 mei a.s.

Geachte inwoner van Amsterdam Noord,

Wie kunnen we nog aanspreken als er iets moet worden opgelost in Noord? In 2014 werd het stadsdeelbestuur afgeschaft. Daar kwam de bestuurscommissie voor in de plaats. In 2018 wordt die weer vervangen door drie ambtelijke bestuurders die het college benoemt. Plus adviescommissies met leden die vanuit de wijken zelf worden gekozen. Is dat goed voor de democratie in Noord? Spelen de politieke partijen nog een rol? Of moeten we ons, honderd jaar na de aansluiting bij de stad, toch maar weer afscheiden van Amsterdam?

‘Het voorgestelde stelsel,’ schreef het Parool, ‘lijkt vooral bedoeld om de macht van het stadsbestuur te vergroten in plaats van de burgers meer invloed te geven op het bestuur.’ Dus: meer centralisatie op het moment dat de samenleving steeds meer het initiatief in eigen hand neemt? ‘Een wezenskenmerk van democratie is medebeslissingsrecht en dat ontbreekt op stadsdeelniveau in het beoogde nieuwe stelsel,’ schreven John Jansen van Galen en Jan Donkers in januari namens de Denktank Sociale Cohesie Noord. ‘Wij geven de gemeenteraad dan ook in overweging om eerst een breed stadsdebat te organiseren over mogelijke alternatieven en wij zullen graag meedenken over meer persoonlijke vormen  van volksvertegenwoordiging in de stadsdelen. Doel van dat debat zou moeten zijn Amsterdam als proeftuin voor nieuwe democratische vormen verder te ontwikkelen.’

Dat stadsdebat moet er nog komen. Dus organiseren wij het zelf maar vast in Noord. Want wij willen meepraten en meebeslissen over wat er in ons stadsdeel gebeurt. John Jansen van Galen geeft straks de aftrap in het Parool. En in de Buiksloterkerk, op dinsdagavond 23 mei, komt Niesco Dubbelboer (Meer Democratie en trotse bewoner van Nieuwendam-Noord) met een model voor directe democratie in Noord. Verdient Noord een eigen stem – of zitten de beste stuurlui toch in de Stopera?

En mochten we er toch niet in geloven, dan kunnen we altijd nog weg. Na de Waterlandse Vloed werden in 1921 grote delen van Noord en Waterland bij Amsterdam gevoegd. De stad ontfermt zich over de dorpen boven het IJ, heette het toen. Misschien is het nu, honderd jaar later, toch weer tijd om onze rechten terug te eisen. Noxit! 

Wilt u hierbij zijn? U bent van harte welkom op dinsdag 23 mei vanaf 20.00 uur in de Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10, Amsterdam-Noord.

Graag aanmelding vooraf via:

Paul Vonk: paultvonk@hotmail.com
Chris Keulemans: chrisk@xs4all.nl