Vierde Europees Burgerinitiatief haalt drempel van 1 miljoen handtekeningen | Meer Democratie

Vierde Europees Burgerinitiatief haalt drempel van 1 miljoen handtekeningen

Het Europese Burgerinitiatief (EBI) "Stop Glyphosate" is er als vierde EBI in geslaagd om de vereiste drempel te halen van minimaal 1 miljoen handtekeningen uit minimaal 7 EU-lidstaten. Naast “Stop Glyphosate” is dat alleen gelukt door de EBI’s "Stop Vivisection", "One of us" en "Water is a human right". 

“Gezien het feit dat 41 Europese Burgerinitiatieven officieel door de Europese Commissie zijn toegelaten tot de handtekeningeninzameling, is dat een zeer magere score. Het toont aan dat de spelregels voor Europese Burgerinitiatieven nog veel te burgeronvriendelijk zijn”, aldus Arjen Nijeboer van Meer Democratie.

“In onze Europese koepelorganisatie, Democracy International, werken we samen met bewegingen uit andere landen om het Europees Burgerinitiatief te verbeteren. Daarbij houdt het overigens niet op. We eisen ook de invoering van bindende referenda en volksinitiatieven op EU-niveau. Want overal waar publieke besluiten worden genomen, moet het publiek ook desgewenst de eindbeslissingen kunnen nemen”, aldus Nijeboer.

Meer informatie over het EBI: http://www.citizens-initiative.eu  

Het EBI “Stop Glyphosate”: https://stopglyphosate.org