U bent aanbeland bij de bibliotheek van meer democratie. Op deze pagina vindt u al onze dossiers over democratische thema’s.

Publicaties

Een selectie van publicaties (boeken en artikelen in kranten en tijdschriften) van teamleden van Meer Democratie en anderen. Lees verder...

Dossier referendum

Directe democratie in de vorm van bindende referenda en volksinitiatieven is de eerste prioriteit voor Meer Democratie. Na de afschaffing van de Wet Raadgevend Referendum is nu een nieuwe poging gaande om het bindend correctief referendum in de grondwet te verankeren. Ook veel gemeenten hebben referendumverordeningen en/of hebben referenda gehouden. Lees in dit dossier referendum alles over referenda, inclusief argumenten voor en tegen en een schets van het ideale referendumstelsel.

Dossier gekozen bestuurders 

Meer Democratie is voorstander van door de bevolking gekozen bestuurders: de gekozen burgemeester, commissaris der koning en premier. Ook al zou Nederland een goed uitgewerkt referendumsysteem hebben, dan nog zullen verreweg de meeste besluiten door politici genomen worden. Het is niet meer dan logisch dat de burgers de belangrijkste uitvoerende politici moeten kunnen kiezen. Ga naar het dossier gekozen bestuurders

Dossier partijpolitieke benoemingen

Sinds lange tijd verdelen de gevestigde politieke partijen de meeste banen in het openbaar bestuur binnenskamers onder elkaar. Dit geldt voor burgemeesters, commissarissen van de koning, topambtenaren, leden van de honderden adviesraden (zoals de Raad van Staten of de Algemene Rekenkamer), bestuurders van publieke omroepen, en vele anderen. Meer Democratie is een nationaal burgerinitiatief begonnen tegen deze praktijk. Waarom deugt dit niet? En wat zijn de alternatieven? Lees hier verder.

Dossier kiesstelsel

Het is goed dat Nederland een proportioneel kiesstelsel heeft. Hierdoor kunnen ook relatief kleine groepen in het parlement worden vertegenwoordigd. Maar dat betekent niet dat er niet heel veel te verbeteren valt. De partijleiders hebben een veel te grote macht over (het stemgedrag van) parlementsleden, die nog nauwelijks volgens hun eigen inzicht en geweten kunnen stemmen (99,998% van de stemmen in de Tweede Kamer wordt volgens de partijlijn uitgebracht. Lees in het dossier kiesstelsel over alternatieven.

Dossier politieke partijen

Hoe denken de politieke partijen over de verschillende vormen van democratische vernieuwingen, inclusief referenda? In het dossier politieke partijen vindt u een overzicht van de partijstandpunten zoals verwoord in hun verkiezingsprogramma's voor de Kamerverkiezingen van 2017.

Dossier burgerinitiatief

Het formele nationale burgerinitiatief is in 2006 ingevoerd dankzij de initiatiefnemers van Meer Democratie. Met 40.000 handtekeningen kan iedereen daarmee een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Lees hier welke nationale burgerinitiatieven de afgelopen tien jaar zijn ingediend, en hoe het instrument verbeterd kan worden. Ga naar het dossier burgerinitiatief.

Dossier buurtrechten

Steeds meer burgers nemen in hun eigen buurt en wijk ideële initiatieven met een meerwaarde voor de samenleving. Ze runnen als vrijwilliger een buurtcentrum, nemen taken in de groenvoorziening over, beginnen een kinderboerderij, richten een lokale munteenheid op om lokale ruilhandel te bevorderen, starten een buurtzorgcoöperatie of beginnen een alternatieve energievoorziening. Om ervoor te zorgen dat dit soort burgerinitiatieven een eerlijke kans krijgen, willen wij zogenaamde 'buurtrechten' verankeren in de wetgeving. Meer over buurtrechten.

Wist je dat...? 

Een pagina met opmerkelijke feiten over het Nederlandse politieke systeem. 

Video's

Klik hier voor video's over democratie: directe democratie in Zwitserland en Californië, de volksvergadering in Glarus, het in de wereld unieke Duitse kiesstelsel, de bloeiende praktijk van burgerinitiatieven in Nederland, grondige democratisering van de EU, enz.